Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní rok 2019/2020 - 1. stupeň

20. 1. 2014

  

  Učební plán 1. stupně šk. rok 2019/2020
  ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice
 

 

Vyučovací předmět
Zkratka
Počet vyučovacích hodin v ročníku
Časová dotace celkem
Disponibilní časová dotace
1.r.
2.r.
3.r.
4.r.
5. r.
Český jazyk
Čj
8
8
7
6
7
36
3
Cizí jazyk
Cj
0
0
3
3
3
9
0
Matematika
Ma
4
4
4
4
4
20
0
Informatika
In
0
0
0
0
1
1
0
Člověk a svět
ČaS
2
2
3
4
4
15
3
Hudební výchova
Hv
1
1
1
1
1
5
0
Výtvarná výchova
Vv
1
1
1
2
2
7
0
Tělesná výchova
Tv
2
2
2
2
2
10
0
Pracovní činnosti
1
1
1
1
1
5
0
Povinně volitelný předmět
1
3
3
3
2
12
10
CELKEM
 
20
22
25
25
26
118
16
 
 
 
 

 

Povinně volitelný předmět
 
 
 
 
 
 
 
Dramatická výchova
Dv
1
1
1
0
0
3
3
Čtení pro radost
Čtr
0
1
0
0
0
1
1
Jazykové hry
Jh
0
0
1
1
0
2
2
Hrátky s čísly
Hsč
0
1
1
1
1
4
4