Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní rok 2019/2020 - 2. stupeň

20. 1. 2014

 

 Učební plán 2. stupně šk. rok 2019/2020
 ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice
 

 

Vyučovací předmět
Zkratka
Počet vyučovacích hodin v ročníku
Časová dotace celkem
Disponibilní časová dotace
6. r.
7. r.
8. r.
9. r.
Český jazyk
Čj 
4
4
4
4
16
1
Cizí jazyk
Aj
3
3
3
3
12
0
Další cizí jazyk
Nj
1
1
2
2
6
0
Matematika
Ma
4
4
5
5
18
3
Informatika
In 
1
1
0
0
2
1
Dějepis
2
2
2
2
8
1
Občanská výchova
Ov
1
1
1
1
4
0
Fyzika
Fy
1
2
2
2
7
1
Chemie
Ch
0
0
2
2
4
0
Přírodopis
2
2
2
2
8
2
Zeměpis
2
2
2
1
7
2
Hudební výchova
Hv
1
1
1
1
4
0
Výtvarná výchova
Vv
2
2
1
1
6
0
Tělesná výchova
Tv
2
2
2
2
8
0
Výchova ke zdraví
Vkz
1
1
0
0
2
0
Pracovní činnosti
1
1
1
1
4
1
Povinně volitelné předměty
 
1
2
1
2
6
6
CELKEM
 
29
31
31
31
122
18
 

 

Povinně volitelné předměty
 
 
 
 
 
 
Sportovní hry
Sh
1
1
0
0
2
2
Konverzace v Nj nebo Aj
Kcj
0
1
0
0
1
1
Informační a výpočetní technika
Ivt
0
0
1
1
2
2
Seminář z českého jazyka
Szčj
0
0
0
1
1
1