Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt "Názorně, a proto zábavně"

28. 7. 2015

 

                        Názorně, a proto zábavně

                                 CZ.1.14/2.4.00/34.03185

Zpracování žádosti a příprava celého projektu do 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad proběhla v červnu až červenci 2014. Po oznámení výsledků hodnotícího procesu a získání dotace došlo k popisu smlouvy o poskytnutí dotace dne 30. 1.2015.

Po provedení zadávacího řízení došlo dne 24. 4. 2015 k podpisu smlouvy s dodavatelem vybavení společností KXN CZ, s.r.o. Během jarních a letních měsíců probíhaly dodávky a instalace vybavení do školních budov.

Ukončení projektu spolu s žádostí o platbu bylo stanoveno na 30. 7. 2015. Došlo k pořízení plánovaného vybavení a tím k naplnění stanovených indikátorů projektu. Celkové výdaje projektu byly ve výši 3 214 329,70 Kč.

Projekt byl zaměřen na vybudování a vybavení učeben přírodovědných a technických předmětů a jazyků na základní škole v Bezdružicích moderním výukovým vybavením. ZŠ Bezdružice je škola venkovského charakteru sloužící žákům z obcí v okolí. Jedná se o spádovou školu pro území s více než 3 500 obyvateli. Úroveň vybavení školy zaostávala za ostatními školami v regionu a to jak ve vybavení pro experimentální a laboratorní výuku, tak ve vybavení moderními technologiemi.

V rámci projektu byla specificky vybavena laboratoř chemie a učebny fyziky/přírodopisu a jazyků vybavením pro experimentální a laboratorní výuku a moderními technologiemi.

Projekt umožňuje používat moderní vzdělávací postupy ve výuce, čímž se zvýší efektivita výuky, jazykové kompetence a připravenost žáků pro navazující studium a přispěje ke zvýšení zájmu žáků o přírodovědné a technické obory. Realizace projektu zároveň umožní nabídnout dětem další volnočasové aktivity v přírodovědné oblasti.

Partnerství v projektu:

Partnery projektu jsou Základní škola Stříbro, Základní škola Černošín, Centrum pro komunitní práci západní Čechy a Mikroregion Konstantinolázeňsko. Partneři po celou dobu realizace projektu významně přispívali k jeho zdárné realizaci a spolupráce bude probíhat i po dobu udržitelnosti.