Jdi na obsah Jdi na menu
 


Škola OnLine

21. 11. 2013

 Informace pro rodiče:

Naše škola zpracovává veškerou agendu elektronicky, moderním informačním systémem Škola OnLine. Tento systém umožňuje i přístup rodičům. Předkládáme Vám návod, jak se k tomuto systému připojit, včetně PINu, který je nutný k Vaší registraci.

Škola OnLine je interaktivní školský informační systém, který umožňuje 24 hodin denně zpracovávat prostřednictvím sítě Internet potřebné školní agendy a data.  

Žákovská je systém, který 24 hodin podává informace o studiu žáků prostřednictvím sítě Internet. Přístup k vlastním datům v Žákovské mají díky zabezpečenému přístupu přes originální uživatelské jméno a heslo zároveň i zákonní zástupci.

Nezbytné pro práci s aplikací Žákovská je používání aplikace Katedra ze strany školy, kterou navštěvuje Vaše dítě a registrace uživatele.

Tento systém umožňuje rodičům průběžně kontrolovat docházku a hodnocení svého dítěte. Poskytuje aktuální informace o rozvrhu a jeho změnách, informuje zákonného zástupce o problémovém chování dítěte (známky, neomluvené hodiny, nepřítomnost ve výuce, kázeňská opatření)

Aplikace Žákovská je webová aplikace, tudíž je určena pro běh v prostředí webového prohlížeče. K jejímu spuštění je nutné mít nainstalovaný některý z běžně dostupných webových prohlížečů, jakými jsou např. Microsoft Internet Explorer (doporučujeme verzi 5.5 nebo vyšší), Firefox, Mozilla nebo Netscape.

Registrace uživatele:

Otevřete si webové stránky: www.skolaonline.cz, klikněte na „Vstup do Školy OnLine“, pak klikněte na „Registrace žáků a rodičů“.

Abyste mohli využívat aplikaci Žákovská, musíte být zaregistrováni, tj. mít vytvořeno uživatelské jméno heslo. Pro účely registrace jste od naší školy obdrželi jednorázový PIN (jedinečný číselný identifikátor), na základě kterého registrace probíhá.

V prvním kroku registrace je nezbytné se seznámit se Všeobecnými obchodními podmínkami užívání aplikace Žákovská, poté stisknete tlačítko Souhlasím a zobrazí se stránka, kde do příslušných kolonek zadejte své Jméno, Příjmení PIN, který je zákonnému zástupci přidělen administrátorem (správcem) aplikace na dané škole. Dbejte na přesnost při zapisování jednotlivých údajů do polí. Nezbytné je vyplnění kontrolního řetězce, tzv. Captcha (ochrana proti zneužití odesílání formulářů pomocí automatických robotů). Po jejich vypsání stiskněte tlačítko Ověření PINu.

Pokud bylo ověření zadaných údajů neúspěšné, celou akci zopakujte. Jestliže neproběhlo zdárné ověření ani poté, kontaktujte administrátora školy nebo třídního učitele. Je možné, že škola chybně zaevidovala ve školní matrice Vaše jméno atd. Pokud jste všechny údaje vyplnili správně, zobrazí stránka s dalším krokem registrace.

První část formuláře obsahuje informace o registrující se osobě. V případě, že by tyto informace nesouhlasili, kontaktujte Vaši školu (třídního učitele nebo administrátora aplikace Žákovská na Vaší škole).

Poté si uživatel musí zvolit Uživatelské jméno a Heslo, se kterými se bude do aplikace Žákovská přihlašovat. Uživatelské jméno nesmí obsahovat mezery, doporučujeme rovněž nezadávat české znaky, předejdete tak problémům, doporučujeme zvolit např. zkratku školy + znak "_" + příjmení uživatele. Pokud Vámi zvolené uživatelské jméno v aplikaci již existuje, aplikace Vás vyzve k výběru jiného uživatelského jména. Heslo nesmí obsahovat mezery ani diakritiku.

Při každém přihlašování do aplikace Žákovská jsou tyto údaje požadovány, proto je nutné si je dobře zapamatovat. Pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí se stránka o úspěšné registraci.