Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam uchazečů pro školní rok 2018/2019

8. 6. 2018

Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, Bezdružice

Součást: MATEŘSKÁ ŠKOLA

Fučíkova 249

349 53 Bezdružice

e-mail: skolka@bezdruzice.cz

 

 

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

od školního roku 2018/2019

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, příspěvková organizace, jako věcně

a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, příspěvková organizace od školního roku 2018/2019 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

seznam uchazečů

1 – MCH 1 – 18

Přijat/a

2 – MCH 2 - 18

Přijat/a

3 – E K -  18

Přijat/a

4 – K H –  18

Přijat/a

5 – Š V -  18

Přijat/a

6 – R R -  18

Přijat/a

7 – S S -  18

Přijat/a

8 – M K - 18

Přijat/a

9 – M P - 18

Přijat/a

10 – L B - 18

Přijat/a

11 – E CH - 18

Přijat/a

12 – M H - 18

Přijat/a

13 – T Š - 18

Přijat/a

14 – L Ž - 18

Přijat/a

15 – T P - 18

Přijat/a

16 – L A - 18

Přijat/a

17 – E K - 18

Přijat/a

19 – K W – 18

Přijat/a

 

V Bezdružicích  1.6.2018                          

                                                                              Mgr. Eva Kalistová

                                                                              ředitelka školy