Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam uchazečů pro školní rok 2019/2020

13. 5. 2019

Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, Bezdružice

Součást: MATEŘSKÁ ŠKOLA

Fučíkova 249

349 53 Bezdružice

e-mail: skolka@bezdruzice.cz

 

 

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

od školního roku 2019/2020

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

ve škole Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, příspěvková organizace od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

seznam uchazečů

1 - 19

Přijat/a

2 - 19

Přijat/a

3 - 19

Přijat/a

4 - 19

Přijat/a

5 - 19

Přijat/a

6 - 19

Přijat/a

7 - 19

Přijat/a

8 - 19

Přijat/a

9 - 19

Přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bezdružicích  16. 5. 2019                                Mgr. Eva Kalistová

                                                                            ředitelka školy