Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočet na rok 2018

5. 12. 2017

Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, 
příspěvková organizace, IČO 75007126

Rozpočet na rok 2018

Schváleno RM dne 27.12.2017

Náklady      
spotřeba materiálu 300000,00  
služby   407000,00  
energie   1413950,00  
opravy   20000,00  
poplatky   11000,00  
odpisy   55000,00  
doplňková činnost 426700,00  
náklady zuš 255000,00  
potraviny MŠ 180000,00  
potraviny ZŠ 400000,00  
mléko do škol 20000,00  
       
celkem   3488650,00  
Výnosy      
příspěvek zřizovatele 2050800,00  
školné MŠ 85000,00  
školné ŠD 39000,00  
úroky BÚ   150,00  
ostatní příjmy 15000,00  
(náhrady učebnice,    
klíče, olej ze ŠJ)    
transferový podíl odpisů-dotace 17000,00  
stravné MŠ 180000,00  
stravné ŠJ 400000,00  
mléko do škol 20000,00  
školné ZUŠ 255000,00  
doplňková činnost    
stravování DČ 350000,00  
tělocvična   50000,00  
squash   10000,00  
půjčovné squash 200,00  
posilovna   500,00  
hřiště   10000,00  
pronájem učeben 6000,00  
       
    3488650,00