Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočet na rok 2019

15. 1. 2019
Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, 
příspěvková organizace, IČO 75007126    
         
         
Rozpočet na  rok 2019    
         
Náklady        
spotřeba materiálu 340000,00    
služby   485000,00    
energie   1400000,00    
opravy   20000,00    
poplatky   11400,00    
odpisy   60750,00    
doplňková činnost 426700,00    
náklady zuš 260500,00    
potraviny MŠ 180000,00    
potraviny ZŠ 400000,00    
celkem   3584350,00    
         
         
         
Výnosy        
příspěvek zřizovatele 2166000,00    
školné MŠ 85000,00    
školné ŠD 39000,00    
úroky BÚ   150,00    
ostatní příjmy 10000,00    
transferový podíl odpisů-dotace 17000,00    
stravné MŠ 180000,00    
stravné ŠJ 400000,00    
školné ZUŠ 260500,00    
doplňková činnost      
stravování DČ 350000,00    
tělocvična   50000,00    
squash   10000,00    
půjčovné squash 200,00    
posilovna   500,00    
hřiště   10000,00    
pronájem učeben 6000,00    
celkem   3584350,00    
         
Investiční příspěvek 135.266 Kč    
Schváleno dne 19.12.2018