Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočet na rok 2020

18. 11. 2019
Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, příspěvková organizace  
Školní 183, Bezdružice 349 53    IČO 75007126          
               
               
Rozpočet na rok 2020            
               
Náklady              
spotřeba materiálu 335000,00          
služby   485000,00          
energie   1400000,00          
opravy   25000,00          
poplatky   11500,00          
odpisy   68200,00          
doplňková činnost 467750,00          
náklady zuš   215000,00          
potraviny MŠ   180000,00          
potraviny ZŠ   500000,00          
skříně do vestibulu 50000,00          
               
celkem   3737450,00          
               
               
               
Výnosy              
příspěvek zřizovatele 2166000,00          
příspěvek skříně do vestibulu 50000,00          
školné MŠ   81450,00          
školné ŠD   45000,00          
úroky BÚ   250,00          
ostatní příjmy   15000,00          
transferový podíl odpisů-dotace 17000,00          
stravné MŠ   180000,00          
stravné ŠJ   500000,00          
školné ZUŠ   215000,00          
doplňková činnost            
stravování DČ   400000,00          
tělocvična   50000,00          
squash   10000,00          
půjčovné squash 250,00          
posilovna   500,00          
hřiště   5000,00          
pronájem učeben 2000,00          
               
    3737450,00          
               
               
               
               
               
25.10.2019