Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní družina

      Školní družina se nachází ve druhém patře budovy základní školy. Je umístěna ve dvou učebnách, kapacita školní družiny je 45 žáků. Do družiny jsou přihlášeny děti  od 1.do 5.třídy. Dochází sem však podle potřeby i několik dojíždějících žáků z 2.stupně.

    Provozní doba družiny je ráno od  6,30 do 7,45; odpoledne od 11,30 do 16,00. Úplata za školní družinu je 100 Kč/měsíc - je možné uhradit úplatu na celý školní rok dopředu, čtvrtletně,  pololetně. V případě ukončení docházky žáka do školní družiny je  provedeno vyúčtování zaplacené úplaty a případný přeplatek se vrací zákonnému zástupci. Formu úhrady si zvolí zákonný zástupce žáka - je možná platba v hotovosti vychovatelce nebo na bankovní účet č.189428384/0300.

 Děti odcházejí podle potřeby na výuku do ZUŠ, na zájmové kroužky, dojíždějící  žáci na dopravní spoje.

     A čím se zabýváme? Ráno si malé děti hrají, ty starší se většinou věnují opakování učiva. Po obědě relaxujeme, čteme si z knížek. Při pěkném počasí chodíme na vycházky, na dětské hřiště  nebo před školu do sportovního areálu. Jinak si děti stavějí z oblíbeného lega, malují obrázky, hrají stolní nebo společenské hry. Některé děti si vypracovávají  domácí úkoly.

     Věnujeme se také výtvarným činnostem, podílíme se na podzimní a vánoční výstavě, každý rok vyrábíme vánoční dekorace, máme mikulášskou nadílku, vánoční besídku, velikonoční pomlázku, MDD, rozloučení se školním rokem.

     Učíme se kamarádství, spolupráci, pomáhat mladším. Snažíme se zbavit zlozvyků. Důležitou součástí je vytváření správného vztahu k přírodě, lidem, ale i vážit si věcí kolem nás.

     Vychovatelka úzce spolupracuje s třídními učitelkami 1.stupně . Pokud se u některých dětí vyskytnou problémy, řešíme je společně.