Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

19. 1. 2015

Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice

IČO 75007126

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr,vložka 265

Den zápisu 3.3.2003

 

Provozní řád školní jídelny

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků, pracovníků školských zařízení a cizích strávníků.

Organizace provozu:

Doba výdeje:

Cizí strávníci: 11.00 – 11.45 hod.

Žáci a zaměstnanci: 11.45 – 13.15 hod.

 

Výše platby stravného školní rok 2019/2020:

Stravné v základní škole

Žák 6-10 let                       26,- Kč oběd

Žák 11-14 let                     28,- Kč oběd

Žák 15-18 let                     30,- Kč oběd

 

Stravné v mateřské škole

Žák 3-6 let                          8,- Kč přesnídávka

                                          21,- Kč oběd

                                            7,- Kč svačina

Žák 7 let                             8,- Kč přesnídávka

                                          25,- Kč oběd

                                             7,- Kč svačina

 

Cizí strávníci                    65,- Kč oběd od 1. 9. 2019

                                   

Způsob a termín platby

Bezhotovostním způsobem – na bankovní účet č.181629042/0300 VS stanoví vedoucí ŠJ

Hotově – v kanceláři vedoucí ŠJ, zálohu lze složit i v pokladně základní školy

Stravné je splatné do konce předcházejícího měsíce. Pokud nebude platba provedena, žák nebude mít nárok na stravu.

 

Přihlašování a odhlašování stravy

Telefonicky do 7.00 hod při odhlašování žáků v mateřské škole na tel. č. 374 629 360, 734 768 585

Telefonicky do 8,00 hod při odhlašování žáků v základní škole na tel. č. 374 629 233, 735 190 513

V době prázdnin, ředitelského volna jsou obědy odhlášeny, v případě výletů, exkurzí apod. je třeba žáka odhlásit den předem.

Žák má nárok na oběd pouze v době přítomnosti ve škole, první den nemoci lze vydat oběd rodičům do jídlonosiče. Pokud mají rodiče zájem o obědy i ve dnech nemoci, hradí plnou cenu oběda.

 

Vlastní organizace provozu

 

  • Jídelní lístek je umístěn na nástěnce ve školní jídelně, v šatnách v mateřské škole, je vyvěšen na internetových stránkách školy:  www.zsbezdruzice.cz .
  • Na chodbě u školní jídelny je možnost odložení aktovek.
  • Strávník se chová slušně a dbá pokynů dozorujícího pedagoga, pracovníků jídelny.
  • Každý strávník si vyzvedne příbor a u výdejního okénka oběd.
  • Technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí ŠJ nebo pracovnicím ŠJ.
  • Mimořádný úklid jídelny (rozbité nádobí, rozlitý čaj apod.) je třeba nahlásit dozoru.
  • Úraz nebo nevolnost hlásí strávníci dozoru.
  • Problémy nebo připomínky k provozu jídelny hlásí strávník vedoucí ŠJ.
  • Po konzumaci oběda odnese strávník použité nádobí do okénka, kde použité nádobí roztřídí.

 

 

 

 

V Bezdružicích 2. 9. 2019

Irena Bastlová – vedoucí školní jídelny                                            Mgr. Eva Kalistová – ředitelka