Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní škola

Městečko Bezdružice, obklopené lesy i hlubokými údolími, leží v kraji s nerozvinutým průmyslem a neporušenou přírodou. To s sebou přináší určitá specifika (krásná příroda, málo pracovních příležitostí, dopravní obslužnost). Nejstarší zmínky o Bezdružicích se objevují ve 13. století. ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice vznikla 1.9. 2005 sloučením tří subjektů. Základní škola Bezdružice je menší škola venkovského charakteru s dlouhou tradicí. Je úplnou školou, která poskytuje základní vzdělání přibližně 150 žákům z Bezdružic a širokého okolí.  Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Základní umělecká škola je umístěna v budově ZŠ. Vyučuje se v ní pouze obor hudební (hra na dechové nástroje, hra na klavír, akordeon a hra v dechovém orchestru). Mateřská škola je v samostatné budově, která je obklopena velkou zahradou s nově vybudovaným dětským hřištěm. Škola má výborné sportovní zázemí. Velkou tělocvičnu, squashovou halu, venkovní víceúčelové hřiště s atletickou dráhou.

Adresa školy:

ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice, příspěvková organizace

Školní 183, 349 53 Bezdružice

tel.: 374629278

fax: 374629278

mobil: 734763297

IČO: 75007126

webové stránky: www.zsbezdruzice.cz

e-mail: reditel@bezdruzice.cz

            zastupce@bezdruzice.cz

 

 

 

Počty žáků - šk. rok 2019/2020 k 1.9. 2019

 

Třída Počet Chlapci Děvčata
I. 18 10 8
II. 12 8 4
III. 17 6 11
IV. 23 15 8
V. 15 5 10
1.stupeň 85 44 41
VI. 22 11 11
VII. 28 10 18
VIII. 25 14 11
IX. 18 8 10
2.stupeň 93 43 50
celkem 178 87 91

 

 

Zájmové útvary - šk. rok 2016/2017

 

Kroužek

Den, hodina

Věková kateg.

Vedoucí kroužku

Anglický jazyk

ČT  12.00 - 12.45
ST  13.00 - 13.30

1. tř.
2. tř.

Miroslav Hraběta
Zdeňka Kvasničková

Výtvarný kroužek

PO 13.00 - 14.30

1.st.

Jana Soulková               Martina Procházková

Hudební "Amálka"

ÚT  13.00 - 14.00

1.-6. tř.

Dana Steinerová                Martina Hartenscheidtová

Cvičení rodičů s dětmi

PO 16.00 - 17.00

předškoláci

Jana Soulková              

Aerobik

ST  13.00 - 14.00

1.a 2. stupeň

Martina Hartenscheidtová

Gymnastika PÁ  13.00 - 14.30 1. a 2.stupeň Dana Steinerová, Martina Hartenscheidtová

Matematický

ÚT    7.00 - 7.45
ČT    7.00 - 7.45

6.- 9.tř.
6 - 9.tř

Pavel Burda
Pavel Burda

Atletika

ÚT  13.00 - 13.45

1. stupeň

Libuše Blažková

Florbal

ST  14.00 - 15.00

1.st.

Jana Soulková

Florbal

ST     7.00 -  7.45

žáci 2.st.

Pavel Burda

Florbal

PÁ     7.00 - 7.45

žákyně 2.st.

Pavel Burda

Kroužek logiky a deskových her ÚT   14.00-15.00 2. - 5. tř. Ivana Mašková