Jdi na obsah Jdi na menu
 


seznam uchazečů pro školní rok 2017/2018

6. 4. 2017

 

Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice

IČ 75007126

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, příspěvková organizace, jako věcně

a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání ve škole Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, příspěvková organizace od školního roku 2017/2018 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

Seznam uchazečů pro školní rok 2017/2018

 

Uchazeč

 

201701

Přijat/a

201702

Přijat/a

201703

Přijat/a

201704

Přijat/a

201705

Přijat/a

201706

Přijat/a

201707

Přijat/a

201708

Přijat/a

201709

nepřiděleno

201710

nepřiděleno

201711

Přijat/a

201712

Přijat/a

201713

Přijat/a

201714

201715

Přijat/a

Přijat/a

                                    Datum zveřejnění 25. 4. 2017  

                                          Mgr. Eva Kalistová

                                                                  Ředitelka školy