Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam uchazečů pro školní rok 2018/2019

12. 4. 2018

 Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice

IČO 75007126

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání ve škole Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, příspěvková organizace od školního roku 2018/2019 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

Seznam uchazečů pro školní rok 2018/2019

Uchazeč

 

201801

Přijat/a

201802

Přijat/a

201803

Přijat/a

201804

Přijat/a

201805

Přijat/a

201806

Přijat/a

201807

Přijat/a

201808

Přijat/a

201810

Přijat/a

201811

Přijat/a

201812

Přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Datum zveřejnění 12. 4. 2018  

 

                          Mgr. Eva Kalistová

                                                Ředitelka školy