Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam uchazečů pro školní rok 2019/2020

11. 4. 2019

Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice

IČO 75007126

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, příspěvková organizace, jako věcně

a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2 písm.e a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání ve škole Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, příspěvková organizace od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito evidenčními čísly:

Seznam uchazečů pro školní rok 2019/2020

Uchazeč

 

201901

Přijat/a

201902

Přijat/a

201903

Přijat/a

201904

Přijat/a

201905

Přijat/a

201906

Přijat/a

201907

Přijat/a

201908

Přijat/a

201909

Přijat/a

201910

Přijat/a

201911

Přijat/a

201912

Přijat/a

201913

Přijat/a

201914

Přijat/a

201915

Přijat/a

201916

Přijat/a

201917

Přijat/a

201918

Přijat/a

201919

Přijat/a

                           Datum zveřejnění 11. 4. 2019

               

Mgr. Eva Kalistová

Ředitelka školy