Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k zápisu pro šk. rok 2015/2016

4. 3. 2015

Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, příspěvková organizace, Školní 183, Bezdružice

Součást : Mateřská škola, Fučíkova 249, Bezdružice

Č.tel._ 374 629 360 // +420734768585

e-mail: skolka@bezdruzice.cz

 

Informační leták k zápisu do mateřské školy

na školní rok 2015/2016

Vážení rodiče,

Dovolte mi, abych Vás informovala o postupu při zápisu Vašeho dítěte do Mateřské školy v Bezdružicích.

  1. Zápis probíhá ve čtvrtek 9.dubna 2015 v 10.00 hod

  2. V den zápisu vyplní rodiče ( případně jeden z rodičů ) „ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ“,s uvedením alespoň jednoho telefonního kontaktu. Od následujícího dne bude zahájeno řízení dle § 44 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb.,( správní řád ), ve znění pozdějších předpisů, pro vydání „ROZHODNUTÍ“ dle § 71 správního řádu.

  3. Podmínkou přijetí Vašeho dítěte je odevzdání vyplněného EVIDENČNÍHO LISTU, potvrzeného dětským lékařem, že je dítě zdrávo a věkem odpovídá zařazení do mateřské školy a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní ( v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů ). Evidenční list odevzdáte do mateřské školy nejpozději do 30.04.2015

  4. V případě, že toto neučiníte v daném termínu, budete vyzváni k odstranění nedostatků „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“.

  5. Nebude-li nedostatek podané žádosti ve stanovené lhůtě odstraněn, bude řízení o žádosti podle § 66 odst. 1 písm.c) zákona č. 500/2000 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ZASTAVENO .

  6. V  den zápisu obdržíte REGISTRAČNÍ ČÍSLO, které bude také uvedeno na žádosti. Tímto číslem budete na viditelném místě( šatna, webové stránky )informování o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. Na vývěsce bude tato informace vyvěšena 15 dnů.

  7. V případě záporného rozhodnutí budete informování písemně, po ústní konzultaci s vedoucí učitelkou ( případně ředitelkou školy ).

Přijetí dítěte bude posuzováno dle stanovených kritérií, přičemž prvním kritériem bude přednostní umístění dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle § 34 odst. 4 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů.

 

Jsme rády, že jste si vybrali naši školu, těšíme se na Vaše děti a na dobrou spolupráci s Vámi. Ať se Vám u nás líbí.

Růžena Benediktová

( vedoucí učitelka mateřské školy )