Jdi na obsah Jdi na menu
 


    Městečko Bezdružice, obklopené lesy i hlubokými údolími, leží v kraji s nerozvinutým průmyslem a neporušenou přírodou. To s sebou přináší určitá specifika (krásná příroda, málo pracovních příležitostí, dopravní obslužnost). Nejstarší zmínky o Bezdružicích se objevují ve 13. století. ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice vznikla 1.9. 2005 sloučením tří subjektů. Základní škola Bezdružice je menší škola venkovského charakteru s dlouhou tradicí. Je úplnou školou, která poskytuje základní vzdělání přibližně 150 žákům z Bezdružic a širokého okolí.  Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Základní umělecká škola je umístěna v budově ZŠ. Vyučuje se v ní pouze obor hudební (hra na dechové nástroje, hra na klavír, akordeon a hra v dechovém orchestru). Mateřská škola je v samostatné budově, která je obklopena velkou zahradou s nově vybudovaným dětským hřištěm. Škola má výborné sportovní zázemí. Velkou tělocvičnu, squashovou halu, venkovní víceúčelové hřiště s atletickou dráhou.

 

Listopad 2016

7. 11. 2016

 

 8. 11.   Burza škol Tachov - 9.třída

 9. 11.   Beseda - Trestně právní odpovědnost nezletilých a mladistvých - 9.třída

14.11.   Návštěva Uřadu práce Tachov - 9.třída

16.11.   Pořad o Janu Lucemburském - 6.-9.třída

18.11.   Ředitelské volno

23.11.   Okresní pohár florbal Tachov - 8. a 9. třídy (dívky)

30.11.   Okresní pohár florbal Tachov - 8. a 9. třídy (hoši)

30.11.   Třídní schůzky od 16.00 hod.