Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do 1. třídy

Z důvodu mimořádných opatření proběhne zápis k povinné školní docházce bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Po ukončení mimořádných opatření připravíme setkání, při kterém rodičům a jejich dětem školu i učitele představíme.

Rodičům budoucích prvňáčků zasíláme žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Tuto vyplněnou přihlášku mohou rodiče doručit následujícími způsoby:

1. poštou,

2. do poštovní schránky školy vedle hlavního vchodu do školy,

3. osobně v pracovní dny od 9.00 do 10.00 nebo po předchozí domluvě v čase jiném.

Zasíláme rovněž žádost o odklad povinné školní docházky. Pokud ji budete podávat, je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření dětského lékaře. Správní řízení o zápisu v tomto případě přerušíme do doby doručení těchto doporučení.

Termín k odevzdání žádosti o přijetí k povinné školní docházce stanovujeme od 8. do 30. dubna 2020.

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno novým způsobem

 • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole v přízemí na nástěnce a na vstupních dveřích základní školy, na nástěnce v mateřské škole

 • a na webových stránkách školy: www.zsbezdruzice.cz

  Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 4. května 2020

  V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly, které budou rodičům rovněž poslány.

   

                                                           __________________

  O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

  Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

  Mgr. Eva Kalistová, ředitelka školy

 

Vážení rodiče, vážení žáci,

v současném mimořádném období bychom vám chtěli co nejvíce zjednodušit komunikaci mezi vámi a jednotlivými vyučujícími a zároveň se společně s vámi pokusit o co největší zmírnění negativních dopadů, které uzavření škol s sebou přináší.

Rozhodli jsme se formu vzájemnou komunikace sjednotit. Tato informace se týká především žáků II. stupně, neboť žáci jednotlivých tříd I. stupně mají již se svými učitelkami pravidla předávání informací nastavena.

Všichni učitelé budou pro komunikaci využívat internetový program „Škola OnLine“ (ŠOL), který většina z vás již dobře zná. Do prostředí tohoto programu mají svá přístupová práva rodiče, jinými přístupovými údaji se přihlašují samotní žáci. Aby žáci mohli úkoly vypracovávat a také zpětně do školy odesílat, musí být uživatel přihlášen jako žák. Uživatel přihlášený jako rodič úkol nebo informaci jen vidí, ale nemůže zpětně reagovat. Rodičům žáků, o kterých víme, že se jejich děti ještě nepřihlásily ve ŠOL, zašleme pro jistotu PIN, jenž žákům toto přihlášení umožní.

Po přihlášení do programu s žákovskými přístupovými hesly jděte v menu na odkaz Výuka è Úkoly è Domácí úkoly. Zde se vám všechny informace a zadané úkoly přehledně zobrazí. Mohou mít jednu ze tří podob. Prostá informace bez vyžadované odpovědi, úkol s požadovaným vypracováním a následným zpětným odesláním a úkol se zpětným odesláním vypracovaného úkolu plus  možnost  přiložit přílohu. Doposud někteří vyučující zadávali úkoly ještě druhou cestou, rovněž ve ŠOL, a to přes odkaz Komunikace è Zprávy èPřijaté zprávy.

V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že počínaje středou 11. 3. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném školství. Počínaje tímto datem zůstane tedy i ZŠ a ZUŠ Bezdružice pro žáky uzavřena. Vzhledem k tomu, že dosud není jasné, jak dlouho bude toto opatření trvat, sledujte prosím aktuální informace v médiích nebo na našem školním webu: www.zsbezdruzice.cz. Od čtvrtka 12. 3. 2020 je po dohodě se zřizovatelem ze stejných důvodů uzavřena v Bezdružicích i mateřská škola. Školní jídelna pro veřejnost se rovněž uzavírá.

Toto mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením  SARS-CoV-2.

V případě, že rodič bude potřebovat potvrzení o uzavření školy na formuláři "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)" budeme mu v základní škole k dispozici denně od 9 do 10 hodin. Formulář žádosti lze získat na webových stránkách MPSV nebo přímo u nás ve škole.

Eva Kalistová